Maandelijks archief: november 2017

Saying good bye

Saying good bye 

Edith 318

Today
I am
saying good bye.
Not easy

Grateful
for many years
of learning
and friendship.

Tomorrow
shall bring
new opportunities.

Hopeful
for what is
about to come.

- Edith te Hennepe, 24 november 2017 -

 

How to Ride the Waves of CHANGE

 

How to Ride the Waves of CHANGE

Change comes whether we want it or not. If we can stay open and curious to an ever-new landscape of life’s possibilities, change can actually be the key to resilience. By learning to explore what presents itself, we ride the waves of change rather than losing ourselves in the undertow.

illustration of surfer riding waves

By learning to explore what presents itself, we ride the waves of change rather than losing ourselves in the undertow.

C — Choose to stay open

As we make the conscious choice to stay open, raw, and vulnerable, we can be brave, tender, and present to the technicolor experiences that reveal life’s texture and richness.

H — Have awareness of what is unfolding, moment by moment

The key to mindfulness is training ourselves to notice the details: Which thoughts are here? Which emotions? Which body sensations? As we stop trying to resist what’s coming our way, we can become scientists of our own experience—full of wonder at each new discovery.

A  — Adapt: It’s crucial to personal and species survival

Considering that adaptation is at the heart of survival, it’s surprising how afraid we are to let things evolve. If we learn to adapt, allowing new information (and challenges) to expand our perspective rather than retreating into ourselves, our unique brilliance can move along with life’s flow.

N — Notice how it feels to stay close to your experience

At the end of the day, most of us just want to feel better. When we allow ourselves to be gently present, we may notice an increase in energy, joy, and resilience as we dare to explore the vividness of life.

G — Generate wisdom by remaining curious about the ever-changing adventure

As we investigate our assumptions, judgments, and other narrow ways of thinking, we open opportunities to develop insights that expand and re-charge our views.

E — Enjoy life’s fresh offerings

It’s important to be open to change, but that doesn’t mean we should be constantly striving for change or forcing it on ourselves. Riding the waves of change means being here for what arises naturally—not moving at breakneck speed toward the next thing and the next thing. Life can so easily slip past us unnoticed. Remember to pause, take a breath, and appreciate the electric circus called life.

Bron: Mindful.org |By  

Aantal burn-outs zeer sterk gestegen

 

Aantal burn-outs zeer sterk gestegen - en dat komt deels door al die tijdelijke contracten
© THINKSTOCK

Aantal burn-outs zeer sterk gestegen – en dat komt deels door al die tijdelijke contracten

En: het taboe is eraf

Het aantal burn-outs is fors gestegen. 15 procent van de Nederlandse vrouwen zegt een burn-out te hebben of te hebben gehad. Twee jaar geleden was dit nog 9,4 procent. Het aantal opgebrande of overspannen mannen steeg in diezelfde periode van 6 naar 9 procent.

Dit blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek, waarvoor universiteit Nyenrode en carrièresite Intermediair afgelopen voorjaar 72 duizend werknemers een enquête lieten invullen. Bijzonder aan de enquête is dat de werknemers niet alleen rapporteerden of ze in eigen ogen met een burn-out kamp(t)en, maar ook of de burn-out was vastgesteld door de bedrijfs- of huisarts. Dat bleek bij 92 procent van de burn-outslachtoffers het geval te zijn. Het CBS en TNO doen al langer onderzoek op dit terrein, maar zij richten zich op burn-outklachten, niet specifiek op door artsen gediagnosticeerde burn-outs. Ook uit de CBS- en TNO-cijfers blijkt een groeiend probleem: het aantal Nederlanders met burn-outklachten steeg van 12,4 procent in 2013 naar 14,6 procent vorig jaar.

Hoe groter de inkomensonzekerheid, des te groter het burn-outrisico

Nyenrode-onderzoeker Jaap van Muijen

Als verklaring voor de toenemende burn-outs noemt Nyenrode-onderzoeker Jaap van Muijen de wildgroei van tijdelijke contracten. ‘Uit ons onderzoek blijkt ook dat mensen met een vast dienstverband minder risico lopen op een burn-out. Hetzelfde geldt voor tweeverdieners, die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner, en voor hoogopgeleiden. Hoe groter de inkomensonzekerheid, des te groter het burn-outrisico.’ Een verband bewijzen is evenwel lastig, zegt Toon Taris, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. ‘Het kan ook de andere kant op werken: mensen met een vast contract kunnen zich makkelijker ziek melden, bijvoorbeeld met een burn-out. Ze lopen immers minder kans op ontslag dan iemand met een tijdelijk contract.’

Taris noemt de aantrekkende arbeidsmarkt als verklaring. ‘De groei van het aantal burn-outs in de laatste paar jaar loopt synchroon met de economische groei. Mogelijk hebben mensen simpelweg meer werk, met stijgende werkdruk als gevolg.’ Een andere hypothese is dat de huidige generatie twintigers en dertigers – de leeftijdscategorie met het grootste burn-outrisico – meer ‘gepamperd’ is dan eerdere generaties, oppert zijn Utrechtse collega Wilmar Schaufeli. ‘De twintigers en dertigers van nu zijn met hoge verwachtingen aan hun carrière begonnen, om dan dikwijls tot de conclusie te komen dat de wereld wat harder is dan ze zich hadden voorgesteld.’

Vrouwen krijgen veel vaker een burn-out dan mannen. Van Muijen vermoedt dat vrouwen naast hun werk op veel meer borden tegelijk moeten spelen dan mannen. ‘Denk aan opvoeding en mantelzorg.’ Het Sociaal en Cultureel Planbureau rapporteerde onlangs dat vrouwen nog steeds veel meer tijd dan mannen besteden aan opvoeding, mantelzorg en het huishouden.

Het verschil tussen mannen en vrouwen kan ook te maken hebben met beroepskeuze, denkt Taris. ‘Vrouwen kiezen vaker een emotioneel belastend beroep, zoals onderwijs en zorg.’ Qua burn-outgevaar scoren onderwijs en zorg inderdaad hoog in het Nationaal Salaris Onderzoek, hoewel uit de enquête blijkt dat werknemers in de horeca en detailhandel het grootste gevaar lopen om opgebrand te raken, gevolgd door journalisten en ontwerpers.

Psychiater en stressexpert Christiaan Vinkers van het Hersencentrum in het UMC Utrecht noemt het hoge aantal burn-outs een ‘reëel probleem’, maar vindt nuancering op zijn plaats. ‘Vooral ernstige burn-outs zijn moeilijk te onderscheiden van depressies. Maar op depressies rust nog steeds een enorm taboe – in andermans ogen gelden ze vaak als teken van zwakte. Burn-outs zijn wat geaccepteerder. Dit zou het aantal meldingen van burn-outs enigszins kunnen opdrijven.’

Bron: Volkskrant.nl: Jonathan Witteman 

Taboe onder studenten: een op de drie heeft een verhoogde kans op een burn-out

Op de website van LSVB las ik onderstaand artikel. Dit nieuws raakt me en ik wens studenten toe dat ze leren hoe ze een te hoge werkdruk bij zichzelf kunnen herkennen (en erkennen!!) en wat ze eraan kunnen doen. Mindfulness is een van de mogelijkheden om dit te leren. Meer informatie hierover vind je op onderstaande link.
http://mindfulness-praktijk.nl/volwassenen/8-weekse-mindfulnesstraining/ 

Taboe onder studenten: een op de drie heeft een verhoogde kans op een burn-out

25 oktober 2017 – Meer dan één op de drie studenten (34,6%) heeft een verhoogde kans op een burn-out. Toch beoordeelt meer dan driekwart van de studenten (73,6%) hun eigen gezondheid als goed of zelfs zeer goed. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Het onderzoek laat zien dat studenten beduidend meer emotioneel vermoeid zijn dan werkenden. Ook vinden studenten het lastig om deze klachten met anderen te bespreken. Voorzitter van de LSVb Tariq Sewbaransingh: “Er wordt zoveel van studenten verwacht, dat studenten het normaal vinden om oververmoeid te zijn. Dit is een ernstig probleem waar veel meer aandacht voor moet komen.”

In Nederland heeft 14,6% van de werkenden een verhoogde kans op een burn-out (CBS en TNO, 2017). Bij studenten ligt de kans 2,5 keer hoger. Dat wil zeggen dat er zeer waarschijnlijk sprake is van burn-out klachten, die op langere termijn tot een klinische burn-out kunnen leiden. Als redenen hiervoor geven studenten aan dat ze financiële onzekerheid en een hoge werkdruk ervaren. “Er wordt steeds meer van studenten verwacht. Studenten moeten een bindend studie advies halen, zo snel mogelijk door de studie, en veel aan hun cv werken om een baan te krijgen. Daarnaast moeten ze vaak werken om de stijgende kosten voor hun studie en huur te betalen. Dat vergt zijn tol,”aldus Sewbaransingh.

De studentenbond vindt dat er in opleidingen aandacht moet komen voor het voorkomen van burn-outs. Studenten moeten leren hoe ze een te hoge werkdruk bij zichzelf kunnen herkennen en wat ze eraan kunnen doen. Daarnaast is het belangrijk dat de voorzieningen die er voor studenten met psychische klachten zijn verbeteren. Het moet voor alle studenten duidelijk zijn waar ze terecht kunnen. De LSVb wil verder dat het Ministerie van Onderwijs vervolgonderzoek gaat doen naar andere oplossingen voor het probleem.

Het onderzoek is te downloaden via deze link. Een uitleg over de onderzoeksmethode is te lezen via deze link.

Bron: www.lsvb.nl

 

 

 

Mindfulness verlicht prestatiedruk bij studenten

Mindfulness verlicht prestatiedruk bij studenten

Toen ik onderstaand artikel las, dacht ik meteen aan de studenten die ik regelmatig ontmoet tijdens mijn trainingen en workshops Mindfulness. Ook zij ervaren prestatiedruk. Na een training Mindfulness is die druk om te presteren er nog steeds, maar de manier waarop studenten met deze druk omgaan is heel erg veranderd.  Mindfulness heeft hen geleerd op welke manier ze invloed hebben op de ervaring van druk en stress. Dit helpt hen om minder ‘last’ te ervaren van de prestatiedruk.

Meer informatie over trainingen vind je op:
http://mindfulness-praktijk.nl/volwassenen/8-weekse-mindfulnesstraining/

 

‘Merendeel studenten ervaart prestatiedruk’ 

62 procent van de studenten zegt ‘vaak tot erg vaak’ prestatiedruk te voelen in het dagelijks leven. Dat blijkt uit een onderzoek van docent en onderzoekster Jolien Dopmeijer onder ruim 1.800 studenten van de Hogeschool Windesheim. Vooral vrouwelijke studenten voelen de prestatiedruk: 64 procent van hen zegt hier vaak tot erg vaak last van te hebben. Dit geldt voor 56 procent van de mannen.

Daarnaast zegt 59 procent van de studenten steeds hogere eisen aan zichzelf te stellen. Ook bij deze vraag zijn vrouwelijke studenten in de meerderheid.

Bijna een kwart (24 procent) geeft aan dat zij vaak tot erg vaak het gevoel hebben dat ze een leuk sociaal leven en veel vrienden moeten hebben om “erbij te horen”.

Afbeeldingsresultaat voor studenten druk

Burn-out

Dopmeijer bracht de onderzoeksresultaten uit met MIND, een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en het Landelijk Platform GGZ. “Steeds meer jongeren die een grote tot zeer grote mate van prestatiedruk ervaren, zoeken contact met ons. Dit zijn ook jongeren die zelfs al over de grens zijn gegaan en al een depressie of burn-out hebben of hebben gehad”, zegt Dopmeijer.

“Het zou goed zijn als dit onderzoek naar prestatiedruk landelijk wordt uitgevoerd, en dat er ook daadwerkelijk op alle fronten iets gedaan wordt om prestatiedruk bij jongeren te verlagen. Dit voorkomt een hoop ellende, nu en in de toekomst.”
Bron: NU.nl, 08 november 2017

 

MBSR: training Mindfulness in 8 weken

MBSR

Mindfulness Based Stress Reduction 


training Mindfulness in 8 weken

081

Ben je vaak in gedachten bezig met iets anders dan waar je aan denkt? Of ben je langer van slag dan je wilt, als er iets vervelends gebeurt? Dan is de training Mindfulness MBSR een goede keuze. In deze training leer je bewust te zijn van de ervaring zoals die zich voordoet, van moment tot moment, zonder oordeel. Je leert gefocust en helder te zijn.

We zijn zo vaak met onze gedachten ergens anders, dat we meestal niet ‘echt’ in ons eigen leven aanwezig zijn. We handelen dan vanuit automatische patronenWanneer we automatisch handelen, komen we vaak in een vicieuze cirkel terecht, waarin we keer op keer met hetzelfde (verkeerde) gedrag op bepaalde situaties of problemen reageren. Mindfulness helpt om dit proces te stoppen en juist onze oplettendheid te vergroten, waardoor we kunnen antwoorden op situaties vanuit een bewuste keuze in plaats van vanuit automatismen. In deze training leer je bewuster stil te staan bij je ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen. Dan kan er ruimte ontstaan om bewust te antwoorden op situaties. Hierdoor kun je effectiever omgaan met stress.

Hoe ziet de training er uit?

De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten en een stiltedag. Een deelnemersgroep bestaat uit maximaal 12 personen. In de bijeenkomsten wordt met verschillende meditatietechnieken geoefend, zoals de lichaamsscan, zitmeditatie, loopmeditatie en mindful bewegen. Er is gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over persoonlijke ervaringen met de oefeningen. Huiswerk is een belangrijk onderdeel van de training en bestaat uit meditatie-oefeningen en opdrachten. Ervaring leert dat thuis oefenen van belang is voor de effectiviteit van de training. Dit vraagt ongeveer 45 minuten per dag.

 De 8-weekse training Mindfulness MBSR is zeer geschikt voor de aanpak van onder andere stress, angst, pijn, burn-out en preventie van depressie.

start van de eerstvolgende MBSR training in februari!

Data:                     20 en 27 februari, 6, 13, 20 en 27 maart, 10 en 17 april.
Tijd:                       dinsdagochtend van 10.00 – 12.30 uur
Stiltedag:              zondag  8 april van 10.00 – 16.00 uur
Locatie:                Grintweg 324, 6704 AS Wageningen ( http://www.sterkersamen.com )

 Kosten
Normaal gesproken kost deze training 425 euro per persoon. Maar, omdat ik in opleiding ben tot Mindfulnesstrainer categorie 1, bied ik deze training nu aan voor:

325 euro per persoon

 Voor aanmeldingen en meer informatie nodig ik je uit om contact op te nemen via:
edith@mindfulness-praktijk.nl
06-15087237

Facebook: Mindfulness Praktijk Edith te Hennepe

aandacht

Mindfulness Praktijk Edith te Hennepe
06-15087237 |edith@mindfulness-praktijk.nl | Wageningen