Gecertificeerd trainer door beroepsvereniging

Gecertificeerd trainer Mindfulness door beroepsvereniging 

Ik ben categorie 1 trainer van Vereniging Mindfulness Based trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN). 

De VMBN beoogt een platform te zijn waar (aspirant-) trainers kunnen samenkomen, uitwisselen, netwerken en met elkaar binnen de mindfulness traditie verder vorm geven aan de kwaliteit en ontwikkeling van de mindfulnesstraining. De vereniging richt zich hierbij expliciet op trainers die de klassieke 8-weekse mindfulnesstraining aanbieden, zoals ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn (MBSR), en de therapeutische variant van Segal, Williams en Teasdale (MBCT).  Gezien de groeiende populariteit van mindfulness hecht de vereniging belang aan goede kwaliteit van trainers, trainingen en opleidingen. De vereniging wil (na-)scholing van trainers en wetenschappelijk onderzoek naar trainingen bevorderen.

De VMBN is van mening dat de mindfulnesstraining een apart vakgebied is, dat verder gaat dan alleen een aanvullende techniek op therapie of meditatie. We vinden het daarom belangrijk dat alle leden een bepaald aantal scholingsdagen hebben gevolgd in het geven van mindfulnesstraining; op de hoogte zijn van de achterliggende theorie en literatuur; daarnaast zelf een stevige basis in de beoefening van mindfulness hebben, en de bereidheid zich te blijven ontwikkelen op het vlak van mindfulness.
Hieruit volgt dat alle bij de vereniging aangesloten leden gekwalificeerde mindfulnesstrainers zijn, die aan deze basiscriteria voldoen.

Missie VMBN
De VMBN wil de samenhang, kwaliteit en ontwikkeling van MBSR en MBCT in Nederland waarborgen en bewaken. De VMBN is geworteld in de mindfulness traditie, waarvan de essentie is ‘het geven van doelbewuste aandacht, zonder oordeel en in het moment zelf’ zoals verwoord door Jon Kabat-Zinn. De VMBN streeft naar vergroting van bekendheid en beschikbaarheid ván en maatschappelijk begrip voor mindfulness en ondersteunt haar leden waar dat kan.

Visie VMBN
De VMBN wil deze doelen bereiken op basis van de volgende uitgangspunten, in willekeurige volgorde.

  • Waarborging van de kwaliteit van MBSR en MBCT trainingen en trainers. Beoefening en belichaming van mindfulness staan centraal, alle regelgeving en criteria binnen de VMBN is hieraan ondersteunend en secundair.
  • Laagdrempelige en algemene beschikbaarheid van MBSR en MBCT.
  • Maatschappelijk begrip en acceptatie van MBSR en MBCT.
  • Gedegen wetenschappelijk onderzoek, innovatie en educatie.
  • Bundeling van en platform voor MBSR en MBCT trainers.

 

 

 

 

 

 

 

Mindfulness Praktijk Edith te Hennepe
06-15087237 | edith@mindfulness-praktijk.nl | Wageningen