B828300C-C613-41EB-9AFB-5F262124D1F0

Conflict met je kind oplossen

Conflict met je kind oplossen

Conflicten komen vaak voor binnen een gezin. Ondanks dat houden we toch graag vast aan het ideaalplaatje dat het gezinsleven altijd harmonieus en zonder moeilijkheden zou moeten verlopen.
Onderzoek toont aan dat dit niet realistisch is. In een tijd waarin veel gezinnen meer tijd samen doorbrengen dan ooit, zijn er ook volop mogelijkheden voor spanning en conflicten. Dit is onvermijdelijk, want elke gezinslid heeft andere behoeften en belangen. Het gaat er dus niet om conflicten te vermijden, maar ze bieden ons de kans om te leren, samen als gezin te groeien en te ontwikkelen. Hoe dan?

Conflict tussen ouders
Een kind kijkt hoe ouders het doen. Als ouders in staat zijn om hun conflicten op te lossen, ontwikkelt het kind daarmee cognitieve en sociale vaardigheden. Het kind wordt hiermee veerkrachtiger.

Conflict tussen ouder en kind
Na een conflict met een ouder kan een kind een emotionele breuk ervaren. Dat is heel normaal. Het is wel heel belangrijk om die breuk te herstellen. Hoe doe je dat?

Als ouder neem je hiervoor het initiatief:

  1. Na een conflict neem je  een pauze om op adem te komen. Dit is voor jezelf en voor je kind belangrijk. Een moment om met compassie naar jezelf te kunnen kijken. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een korte meditatie gebruiken, zoals de 3-minuten ademruimte ( ademruimte).
  2. Vervolgens zet je de stap om je weer (emotioneel) te verbinden met je kind in een gesprek. Het is heel belangrijk om in deze fase niet te oordelen, straffen of begrenzen. Als ouder verontschuldig je je voor je eigen gedrag waarvan je ervaart dat dit fout was. Je kind leert hiervan dat ook volwassenen fouten maken en zich ervoor kunnen verontschuldigen. Fouten maken is menselijk. Wanneer je dit aan je kind laat zien, geeft dit ruimte aan je kind om zich gehoord te voelen. Daarmee ontstaat ruimte om de emotionele band te herstellen.
  3. Pas als de emotionele band hersteld is, kan de rol van het kind in dit conflict worden besproken. Het kind voelt zich erkend en begrepen. Daardoor staat hij/zij meer open om te kijken naar zijn/haar eigen rol.

Door deze manier van respectvol omgaan met elkaar kunnen we als gezin leren en groeien met conflicten.

Posted in

Meest recente nieuwsberichten

Een oefening voor op het werk: mindful lopen

Stilte in het dagelijks leven

Gedachten zien als wolken die voorbij drijven

De kracht van stilte ervaren

Welke meditatie is jouw favoriet?

Helder waarnemen (1): gedachten zijn geen feiten

Oefenen met gevoelstonen

Ontwikkelen van geduld

Met aandacht gaan liggen, zitten, staan en lopen

Eindeloos opnieuw mogen beginnen