Mindfulness voor kinderen

Aandacht met een glimlach!

Aandacht met een glimlach! is een training mindfulness voor kinderen in de schoolklas, maar kan ook in een kleine groep worden gegeven. Mindfulness heeft bij kinderen een positief effect op:

 • De concentratie;
 • Op het omgaan met spanningen;
 • Het leveren van prestaties, zoals bijvoorbeeld de cito-toets;
 • Het omgaan met lastige situaties waarin (veel) emotionele spanning is.

Tijdens de training leren kinderen bewuster om te gaan met hun aandacht en met voor hen moeilijke situaties. Hierdoor verbetert de sfeer in de klas. De training is geschikt voor alle scholen in het basisonderwijs en gemakkelijk in te passen in het bestaande programma in de klas.

Programma
Het programma van Aandacht met een glimlach bestaat uit acht lessen van dertig minuten in de schoolklas. De training is met name ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. In de training ontdekken kinderen dat zij hun aandacht bewust in het hier en nu kunnen gebruiken. Zo helpt mindfulness hen om te gaan met spanning en moeilijke situaties, waardoor de sfeer in de klas verbetert. Ook zullen zij zich minder laten afleiden door allerlei storende gedachten of emoties zoals pijn, verdriet of angst. Tijdens de mindfulness lessen wordt gewerkt met praktische oefeningen die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. Deze oefeningen zijn gericht op bewustwording en opmerkzaamheid. Daarnaast leren kinderen vriendelijk en mild te zijn voor zichzelf en anderen.

Resultaat
De kinderen leren:

 • Zich beter te concentreren;
 • Zich meer bewust te zijn van de adem en het lichaam;
 • (Pieker)gedachten en gevoelens te herkennen;
 • Niet op alles te hoeven reageren;
 • Aandachtig te luisteren;
 • Zich bewust te zijn van impulsen en gedrag;
 • Zelfvertrouwen te versterken;
 • Vriendelijker te zijn voor zichzelf en anderen.

Individuele training mindfulness voor kinderen
Het programma Aandacht met een glimlach! is ook zeer geschikt als individuele training voor kinderen. Deze training geef ik daarom ook aan kinderen van 6 tot 12 jaar. Op deze manier kan ik het kind alle aandacht geven om helemaal zichzelf te kunnen zijn.

Wetenschappelijk onderzoek
Onderzoek laat zien dat mindfulness een positief effect heeft op het welbevinden van volwassen, jongeren en kinderen. Dat mindfulness volwassen helpt bij pijn, stress, burn-out en depressieve klachten is al uitgebreid onderzocht en wetenschappelijk bewezen. Recent onderzoek laat zien dat mindfulness ook jongeren en kinderen helpt bij het omgaan met hun problemen.
Kinderen hebben vaak een erg vol dagprogramma. Ze gaan naar school, blijven over, gaan naar de buitenschoolse opvang, sporten, spelen met vriendjes en vriendinnetjes en hebben soms daarnaast nog allerlei verplichtingen, zoals huiswerk maken en huiswerkbegeleiding. In dit drukke leven slaat de balans vaak door naar actie en blijft er weinig aandacht en ruimte over voor rust, stilte en bezinning. Terwijl dit juist heel belangrijk is om als kind helemaal in balans te zijn. Met mindfulness krijgen kinderen de mogelijkheid om aandacht te geven aan zichzelf, hun gedachten, hun gevoelens en hun lichaam. Dit is belangrijk om gedurende de dag geconcentreerd te kunnen zijn en helemaal aanwezig te zijn bij alles wat zich aandient. Kinderen leren meer contact te krijgen met hun lichaam. Ze kunnen hierdoor beter luisteren naar signalen van spanning, boosheid of angst. Daarmee komen ze terug in balans. Het worden weer blije, vrolijke kinderen die genieten van hun leven.
Mindfulness helpt leerlingen hun vaardigheden te verbeteren op het gebied van probleemoplossing, conflicthantering, besluitvorming en het opbouwen van relaties. Dit zijn de vaardigheden die ervoor zorgen dat leerlingen beter zullen presteren tijdens hun schoolcarrière en gedurende hun leven

Voor inlichtingen of een afspraak voor een kennismaking nodig ik je uit om contact op te nemen.