VMBN

Mindfulness beroepsvereniging

De Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN) is een beroepsvereniging voor trainers die zijn opgeleid in het geven van Mindfulness-based Programs (MbP’s). De meest bekende van deze geprotocolleerde programma’s zijn de achtweekse trainingen Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT).

Lidmaatschap van de vereniging vereist een opleiding tot mindfulnesstrainer. Dit móet een door de VMBN geaccrediteerde mindfulnessopleiding zijn. Met deze beroepseis wil de VMBN garant staan voor de bescherming van het vak van mindfulnesstrainer en de professionele uitvoering ervan.

Onze leden zijn trainers in de door Jon Kabat-Zinn ontwikkelde methode voor stress-reductie (MBSR) en/of de gedrags-cognitieve variant hierop (MBCT), ontwikkeld door Segal, Williams en Teasdale.

Professionele kwaliteit

De belangstelling voor en toepassingsgebieden van mindfulness zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen. Deze groeiende belangstelling is mede te danken aan de wetenschappelijke onderbouwing van de positieve effecten bij het inzetten van Mindfulness-based Programs (MbP’s), individueel en ook breder in maatschappelijke domeinen, zoals (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven.

De groeiende populariteit van mindfulness vraagt tevens van de beroepsvereniging een heldere reglementering en formulering van criteria, zodat de kwaliteit van de aangesloten de trainers en hun trainingen gewaarborgd is.

VMBN mindfulnesstrainers…

  • zijn geschoold aan een door de VMBN geaccrediteerde opleiding voor Mindfulness-based Programs
  • hebben kennis van theorie en praktijk van het mindfulness-trainerschap
  • werken vanuit de basis van hun eigen beoefening
  • volgen na- en bijscholingen om zich professioneel te blijven ontwikkelen

Visie

In deze tijd waarin mensen op verschillende fronten worden uitgedaagd zijn Mindfulness-based Programs (MbP’s) een waardevolle respons; evenals interventies die gebaseerd zijn op de waarden en principes van deze programma’s.
Mindfulness-based Programs (zoals MBSR en MBCT) zijn gebaseerd op een samenkomen van contemplatieve tradities met wetenschappelijke inzichten op het gebied van onder andere psychologie, neurowetenschap, geneeskunde en onderwijs.
Deze programma’s nodigen deelnemers uit tot het aangaan van een evenwichtige relatie met ervaringen van het leven door bewuste vriendelijke aandacht in het nu, door zich minder te identificeren met opkomende lichamelijke gewaarwordingen, emoties en gedachten én door een open niet-oordelende houding naar alle uitdagingen die het leven met zich meebrengt.
Het adequaat kunnen begeleiden van Mindfulness-based Programs is een vak: het vak van mindfulnesstrainer. Van trainers van MbP’s wordt gevraagd dat ze zich blijvend verdiepen en ontwikkelen in hun vak: in de breedte, in de diepte en in al zijn diversiteit. Vanzelfsprekend is daarbij dat trainers mindfulness in hun dagelijks leven integreren.

Missie

De VMBN zet zich ervoor in om trainers van Mindfulness-based Programs te ondersteunen in de ontwikkeling en consolidering van hun vak. Daarmee ambieert de VMBN de kwaliteit van het trainerschap in MbP’s in Nederland en België te bevorderen en te bewaken, zodat deze voldoen aan de waarden en de principes zoals vastgesteld door de VMBN. De VMBN beoogt hiermee dat MbP’s in toenemende mate hun plek zullen vinden in de verschillende domeinen van de maatschappij: gezondheidszorg, educatie, arbeid & organisatie en justitie. Dit alles staat in dienst van een meer humane, aandachtige en compassievolle maatschappij

Ik ben categorie 1 trainer van Vereniging Mindfulness Based trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN).

logo-vmbn