IMG_8201

Ademruimte bij een stressvolle situatie

We kunnen ademruimte toepassen op een stressvolle of vervelende gebeurtenis. De structuur van de oefening is hetzelfde als bij de ademruimte Ademruimte.

De oefening van vandaag helpt je om je in een stressvolle situatie opnieuw te verbinden met het moment. Ook nu kun je de ademhaling als anker gebruiken.

Het is belangrijk je te realiseren dat je met de ademruimte de stress niet ‘weg mediteert’. Het is geen trucje of snelle manier om van de stress af te komen. Het kan er wel bij helpen om niet in een automatische stressreactie terecht te komen.

Stap 1: Bewustzijn: aandacht voor je ervaring van dit moment in deze stressvolle situatie

  • Welke gedachten gaan door je hoofd terwijl je stilstaat bij deze stressvolle situatie? Probeer ze als mentale gebeurtenissen te erkennen en ze eventueel te verwoorden
  • Welke gevoelens zijn er? Ontmoet een eventueel gevoel van onbehagen of onprettige gevoelens en erken die gevoelens.
  • Welke lichamelijke gewaarwordingen zijn er op dit moment? Je zou je lichaam snel even kunnen scannen op gewaarwordingen van spanning of verkramping. Bijvoorbeeld opgetrokken gespannen schouders, gespannen kaakspieren, pijn in je hoofd of buik. Of nog andere gewaarwordingen.

Zo goed als je kunt laat je de volledige ervaring van deze onaangename situatie toe. Herinner je er eventueel aan dat je deze oefening niet doet om je er beter door te gaan voelen. Het doel van deze oefening is om je bewust te zijn van de ervaring van dit moment, hoe vervelend deze ook is.

Stap 2: Aandacht voor de adem. Hoe is je ademhaling nu?
Laat de ervaring van stap 1 los en richt je aandacht op een vriendelijke manier op de fysieke gewaarwordingen van het ademhalen zelf. Concentreer je daarbij op die plek in je lichaam waar je de adembeweging het best kunt opmerken. Dat kan zijn bij de neus, de mond, de borst, de buik of ergens anders. Gebruik de  ademhaling om jezelf te ankeren in het nu.

Het kan zijn dat je aandacht regelmatig wordt teruggetrokken naar het denken  of naar gevoelens bij de onaangename situatie. Wanneer je dit opmerkt, kun je de adembeweging opnieuw als anker gebruiken om de aandacht terug te brengen.

Stap 3: Uitbreiden van de aandacht.
Breid nu je aandacht voor de adembeweging uit naar het voelen en ervaren van het lichaam als geheel. Let daarbij ook op je houding en je gezichtsexpressie. Adem wat je voelt als het ware in. Ga er met een milde open aandacht naartoe. Als je je bewust wordt van gewaarwordingen van onbehagen, spanning of weerstand, richt je aandacht dan daarop door er bij elke inademing naartoe te ademen en bij elke uitademing er weer vandaan.  Maak jezelf zachter en opener bij het uitademen. Zeg bij de uitademing tegen jezelf: het is oké, wat het ook is, ik kan het hebben. Creëer ruimte in jezelf waarin al die sensaties, hoe moeilijk ook, een plaats krijgen.

Stap 4: Wijs handelen.
Als extra stap in de ademruimte bij een stressvolle situatie kun je eventueel de volgende vraag stellen:
Wat zou nu (als je terugkeert naar de onaangename situatie) ‘wijs handelen’ zijn?

 

@‌Instagram: ⁠⁠https://www.instagram.com/mindful_leven_met_edith/⁠⁠

@‌Linkedin: ⁠⁠https://www.linkedin.com/in/edithtehennepe/

Posted in

Meest recente nieuwsberichten

Vanuit welke motivatie doe je wat je doet?

Verzachting toelaten bij piekergedachten

Vriendelijke aandacht voor veranderende ervaringen

Het is oké

Lente! Een nieuw begin.

Wat te doen als je intense emoties ervaart?

Mindful koffie drinken

Dankbaarheid brengt geluk!

Compassievol bewegen

Wat is jouw intentie?